Kosten

Kosten

De strafrechtadvocaten van De Haan vinden dat een ieder recht heeft op de beste verdediging. De hoogte van uw inkomen mag hier niet aan in de weg staan. Om die reden staan wij onze cliënten daarom zowel bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand (“pro deo”) als op betalende basis. Voor verzekerden bij (bepaalde) rechtsbijstandsverzekeraars kunnen wij tegen gereduceerd tarief bijstand verlenen.

Gefinancierde rechtsbijstand

Iedereen in Nederland die rechtsbijstand nodig heeft, maar het wellicht niet kan betalen, heeft recht op een bijdrage in de kosten. Dit noemen we gesubsidieerde rechtsbijstand. Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand. De overheid helpt u dan met het financieren van de advocaatkosten.

De Raad voor Rechtsbijstand betaalt een deel van de kosten van de advocaat. Afhankelijk van de hoogte uw inkomen, betaalt u wel een eigen bijdrage. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer eigen bijdrage u moet betalen. Aan gesubsidieerde rechtsbijstand zijn voorwaarden verbonden. Indien u een uitkering ontvangt, heeft u tevens recht op bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage die wordt opgelegd. Dit betekent dat de staat tevens de eigen bijdrage voor u betaalt.

Eigen bijdrage    
Alleenstaand Normen 2019 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het
peiljaar
t/m € 19.400 € 199 t/m € 26.900
€ 19.401 - €20.100 € 365 € 26.901 - € 27.900
€ 20.101 - € 21.100 € 522 € 27.901 - € 29.200
€ 21.101 - € 23.000 € 679 € 29.201 - € 32.600
€ 23.001 - € 27.300 € 835 € 32.601 -€ 38.600
Boven de € 27.300 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 38.600

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand treft u meer informatie over dit onderwerp: www.rechtsbijstand.nl.

Betalend

Indien uw inkomen de grenzen van de gefinancierde rechtsbijstand overschrijdt, zult u de advocaatkosten per uur of tegen een overeengekomen bedrag moeten betalen. Hierover kunt u met de behandelend advocaat afspraken maken.

Rechtsbijstandverzekeraar

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, worden de advocaatkosten in sommige gevallen gedekt. Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Vrijspraak/sepot

Indien de zaak eindigt in een vrijspraak of sepot, kunnen onze strafrechtadvocaten een verzoek indienen om de door u gemaakte kosten vergoed te krijgen. U krijgt dan uw advocaatkosten terug!

Deel deze pagina