Strafrecht

Als u wordt verdacht van een strafbaar feit kunt u worden uitgenodigd om op het politiebureau te worden gehoord als verdachte. U kunt dan ook worden aangehouden en eventueel in verzekering worden gesteld. U wordt dan bezocht door een piketadvocaat, maar het staat u vrij om de hulp van onze gespecialiseerde advocaten in te roepen. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Wij controleren de werkwijze van politie en justitie en adviseren u gedurende het gehele strafproces.

Het Openbaar Ministerie kan talloze dwangmiddelen inzetten, zoals een huiszoeking en/of inbeslagneming van goederen. Als wordt overgegaan tot vervolging ontvangt u een transactievoorstel, strafbeschikking of een dagvaarding om in de rechtbank te verschijnen. In dat geval is het van groot belang om direct rechtsbijstand te krijgen van een deskundig advocaat. U dient op de best mogelijke manier te worden bijgestaan. De strafrechtadvocaten van De Haan bieden u bijstand op hoog juridisch niveau. Wij bespreken het dossier en bereiden u voor op de terechtzitting. Zo mogelijk zal geprobeerd worden het Openbaar Ministerie te bewegen om over te gaan tot een sepot en af te zien van verdere strafvervolging.

De Haan strafrechtadvocaten zijn deskundig op verschillende gebieden binnen het strafrecht, o.a.

 

Secretariële ondersteuning

Copyright 2011 - 2018 | dehaanstrafrecht.nl
Contact - Sitemap - Inloggen