Vordering tot gijzeling bij kantonrechter

Wanneer u een boete niet (volledig) aan het CJIB betaalt, zal deze boete tweemaal worden verhoogd. Indien ook na deze verhogingen betaling uitblijft, zal de boete uit handen worden gegeven aan een deurwaarder. De deurwaarder gaat dan bekijken of het CJIB beslag kan leggen op vermogensonderdelen. Als geen beslag mogelijk is, kan de Officier van Justitie bij de kantonrechter vragen om u in gijzeling te nemen.

Gijzelen betekent dat u enkele dagen in hechtenis genomen wordt. De lengte van de gijzeling is afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag. Voor elke openstaande vijftig euro kan één dag gijzeling worden gevorderd, met een maximum van zeven dagen per strafbaar feit.

De gijzeling heft uw betalingsverplichting echter niet op! De gijzeling dient enkel als pressiemiddel om u te dwingen tot betaling. Onze strafrechtadvocaten staan vele mensen bij die in verband met een dreigende gijzeling voor de kantonrechter moeten verschijnen. Omdat gijzeling zo ingrijpend is, is juridische bijstand van groot belang. Voor advies of vragen over gijzelingszaken kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met een van onze advocaten. Onze bijstand in gijzelingszaken is voor u vrijwel altijd geheel kosteloos!

 

Secretariële ondersteuning

Copyright 2011 - 2018 | dehaanstrafrecht.nl
Contact - Sitemap - Inloggen